bukovlje

FACEBOOK

KONTAKT

DOKUMENTI

O OPĆINI

NASLOVNA

PROMO VIDEO OPĆINE

svecana_dvorana_bukovlje

SVEČANA DVORANA

svecana_dvorana_bukovlje

MENI

KORISNI LINKOVI

NOVOSTI


Odluka o dodijeli financijskih sredstava

Odluka o dodijeli financijskih sredstava

Ovom odlukom utvr?uju se korisnici i financijska sredstva dodijeljena udrugama temeljem javnog natje?aja za financiranje programa i projekata udruga u 2018. godini od 08. sije?nja 2018. godine.

Javni poziv za zapoljavanje ena u sklopu provedbe projekta

Javni poziv za zapoljavanje ena u sklopu provedbe projekta "Zaposli se, osnai se!"

Cilj projekta je omogu?iti pristup zapošljavanju teško zapošljivim enama te ih osnaiti i unaprijediti njihov radni potencijal kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici.

Javni poziv za prijavu korisnika

Javni poziv za prijavu korisnika

Pozivamo sve starije osobe, osobe u nepovoljnom poloaju (osobe s invaliditetom, kroni?ni bolesnici), te osobe kojima je potrebna pomo?, potpora i podrška u ku?anstvu da se jave u Op?inu Bukovlje.

Obavijest

Obavijest

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na podru?ju Op?ine Bukovlje.

Javni natje?aj za sufinanciranje programa i projekata udruga

Javni natje?aj za sufinanciranje programa i projekata udruga

Op?ina Bukovlje poziva udruge koje su programski usmjerene na rad za op?e dobro u podru?ju sporta i rekreacije, kulture te ostalih društvenih djelatnosti da se prijave za financijsku podršku iz prora?una Op?ine Bukovlje za 2018. godinu.

Obrazac A3  Godinji plan natje?aja

Obrazac A3 Godinji plan natje?aja

Godišnji plan raspisivanja javnih natje?aja sufinanciranja projekata i programa udruga i ostalih organizacija civilnog društva u 2018. godini iz prora?una Op?ine Bukovlje.

Javni poziv

Javni poziv

Javni poziv za iskaz interesa vo?ara i povr?ara sa podru?ja Brodsko-posavske upanije u svrhu osnivanja proizvo?a?ke organizacije.

Poziv zainteresiranim

Poziv zainteresiranim

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu: Rekonstrukcija i modernizacija cestovnog kolnika i pješa?ke staze u ulici Draena Maji?a u Bukovlju  Evidencijski broj nabave: MV 3/17.

Poziv

Poziv

Upis djece u program predškole s podru?ja Op?ine Bukovlje.

Elementarna nepogoda

Elementarna nepogoda

Odluka o proglašenju stanja elementarne nepogode izazvane nedostatkom oborina - sušom.

Javni natje?aj

Javni natje?aj

Prodaja nekretnine u vlasništvu Op?ine Bukovlje.

Obavijest o preuzimanju udbenika

Obavijest o preuzimanju udbenika

Podjela udbenika ?e se izvršiti u prostorijama Op?ine od srijede 30.08.2017. do petka 01.09.2017. u vremenu od 08h do 12h.