bukovlje

FACEBOOK

KONTAKT

DOKUMENTI

O OPĆINI

NASLOVNA

PROMO VIDEO OPĆINE

svecana_dvorana_bukovlje

SVEČANA DVORANA

svecana_dvorana_bukovlje

MENI

KORISNI LINKOVI

NOVOSTI


Financijska potpora za rad udruge

Financijska potpora za rad udruge

Op?ina Bukovlje tijekom 2012.godine i prvih šest mjeseci 2013.godine dodijelila je financijsku potporu za projekte i programe slijede?ih udruga.

Ante Pastuovi?, pobjednik ahovskog turnira

Ante Pastuovi?, pobjednik ahovskog turnira

Op?ina Bukovlje povodom Dana Op?ine organizirala ŠAHOVSKI TURNIR OP?INE BUKOVLJE za mještane u nedjelja, 16. sije?nja s po?etkom u 9,30 sati.

Plan nabave za 2014.

Plan nabave za 2014.

Na temelju ?lanka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br: 90/11, 83/13 i 143/13), Prora?una Op?ine Bukovlje za 2014. godinu i ?lanka 40.e Statuta Op?ine Bukovlje ("Slubeni vjesnik Brodsko-posavske upanije" br. 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 8/13).

Poziv za prijavu tete od elementarne nepogode

Poziv za prijavu tete od elementarne nepogode

Op?ina BUKOVLJE poziva sve fizi?ke i pravne osobe koje su pretrpjele štete na svojoj imovini da istu prijave.

Odluka o izborima za Vije?a Mjesnih odbora 2014.

Odluka o izborima za Vije?a Mjesnih odbora 2014.

Dana 22. travnja 2014. godine Op?insko vije?e Op?ine Bukovlje donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za ?lanove vije?a mjesnih odbora na podru?ju Op?ine Bukovlje.

Bira?ka mjesta za izbore za VMO 08.06.2014.

Bira?ka mjesta za izbore za VMO 08.06.2014.

Dana 15. svibnja 2014. god. Op?insko izborno povjerenstvo Op?ine Bukovlje donijelo je Rješenje o odre?ivanju bira?kih mjesta za izbore za ?lanove Vije?a mjesnih odbora na podru?ju Op?ine Bukovlje koji ?e se odrati 08. lipnja 2014. god.
 

Poziv mjetanima

Poziv mjetanima

Pozivamo Vas da iskoristite svoje gra?ansko pravo i iza?ete na izbore, te odlu?ite tko ?e Vas zastupati naredne 4 godine u Vije?u Mjesnog odbora.

Lista kandidata i zbirna lista VMO 2014.

Lista kandidata i zbirna lista VMO 2014.

Op?insko izborno Povjerenstvo Op?ine Bukovlje objavljuje liste kandidata i zbirne liste za izbore za ?lanove Vije?a mjesnih odbora na podru?ju Op?ine Bukovlje, koji ?e se odrati 08. lipnja 2014. godine.

Rezultati izbora za vije?a Mjesnih odbora

Rezultati izbora za vije?a Mjesnih odbora

Op?insko izborno povjerenstvo Op?ine Bukovlje objavljuje slubene rezultate za izbore za ?lanove vije?a mjesnih odbora na podru?ju Op?ine Bukovlje.
 

Izbori za ?lanove Op?inskog vije?a 2013.

Izbori za ?lanove Op?inskog vije?a 2013.

Op?insko izborno povjerenstvo utvrdilo i objavilo zbirnu listu kandidacijskih lista za izbor ?lanica/?lanova Op?inskog vije?a Op?ine Bukovlje

Izbori za Op?inskog na?elnika 2013.

Izbori za Op?inskog na?elnika 2013.

Na temelju ?lanka 23. i ?l. 25. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12) Op?insko izborno povjerenstvo Op?ine Bukovlje, sastavilo je i objavljuje zbirnu listu pravovaljanih kandidatura za izbor Op?inskog na?elnika Op?ine Bukovlje.

Rezultati lokalnih izbora 2013. u Op?ini Bukovlje

Rezultati lokalnih izbora 2013. u Op?ini Bukovlje

Op?insko izborno povjerenstvo Op?ine Bukovlje utvrdilo je i objavljuje rezultate izbora odranih 19.svibnja 2013.g. za ?LANOVE OP?INSKOG VIJE?A i NA?ELNIKA OP?INE BUKOVLJE