bukovlje

FACEBOOK

KONTAKT

DOKUMENTI

O OPĆINI

NASLOVNA

PROMO VIDEO OPĆINE

svecana_dvorana_bukovlje

SVEČANA DVORANA

svecana_dvorana_bukovlje

MENI

KORISNI LINKOVI

NOVOSTI


Obavijest malim proizvo?a?ima jakih alkoholnih pi?a...

Obavijest malim proizvo?a?ima jakih alkoholnih pi?a...

Unato? izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama koje stupaju na snagu 01. sije?nja 2017. godine i kojima se uvode odre?ene izmjene za male proizvo?a?e jakog alkoholnog pi?a tzv. rakijaše, obveze za rakiju proizvedenu u 2016. godini ostaju iste kao i prijašnjih godina.

Javni natje?aj za sufinanciranje programa i projekata udruga u 2017.

Javni natje?aj za sufinanciranje programa i projekata udruga u 2017.

Op?ina Bukovlje poziva udruge koje su programski usmjerene na rad za op?e dobro u podru?ju sporta i rekreacije, kulture te ostalih društvenih djelatnosti da se prijave za financijsku podršku iz prora?una Op?ine.

Op?ina Bukovlje zapoljava

Op?ina Bukovlje zapoljava

Viši ra?unovodstveni referent / viša ra?unovodstvena referentica

Godinji plan raspisivanja javnih natje?aja...

Godinji plan raspisivanja javnih natje?aja...

Godišnji plan raspisivanja javnih natje?aja sufinanciranja projekata i programa udruga i ostalih organizacija civilnog društva u 2017. godini iz prora?una Op?ine Bukovlje.

Sretan Boi? i uspjenu Novu 2017. godinu.

Sretan Boi? i uspjenu Novu 2017. godinu.

Sretan Boi? te uspješnu Novu 2017. godinu ele Vam Op?inski na?elnik i Op?insko vije?e Op?ine Bukovlje.

Obavijest, glomazni otpad

Obavijest, glomazni otpad

Dana 18.11.2016. (petak) odvozi se glomazni otpad.

Nabava bagatelne vrijednosti, poziv na dostavu ponuda

Nabava bagatelne vrijednosti, poziv na dostavu ponuda

Predmet nabave: usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju sportsko-rekreacijskog centra Bukovlje.

Izgradnja cestovnog kolnika i pjea?kih staza

Izgradnja cestovnog kolnika i pjea?kih staza

Na podru?ju Op?ine Bukovlje u tijeku su radovi na izgradnji cestovnog kolnika i pješa?kih staza u ulicama Draena Maji?a, Blajburških rtava, Matice hrvatske i Hrvatskih iseljenika.

Donacija ra?unala

Donacija ra?unala

Na?elnik Op?ine Bukovlje Davor Petrik i op?inski vije?nik Igor ?akovi?, koji je i pokrenuo inicijativu, uru?ili su tri ra?unala u?enicima podru?ne škole "Bogoslav Šulek" u Vranovcima, a jedno ra?unalo uru?ili su u?enicima podru?ne škole "Bogoslav &Scaron

Sve?ano otkrivanje spomenika poginulim i stradalim hrvatskim braniteljima

Sve?ano otkrivanje spomenika poginulim i stradalim hrvatskim braniteljima

Dana 07. listopada 2016. godine u Op?ini Bukovlje odrano je sve?ano otkrivanje spomenika poginulim i stradalim hrvatskim braniteljima s podru?ja Op?ine Bukovlje.

Otkrivanje spomenika poginulim i stradalim hrvatskim braniteljima

Otkrivanje spomenika poginulim i stradalim hrvatskim braniteljima

?ast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na sve?ano otkrivanje spomenika poginulim i stradalim hrvatskim braniteljima sa podru?ja Op?ine Bukovlje.

Javni natje?aj za povjeravanje poslova obavljanja komunalne djelatnosti odravanja javne rasvjete

Javni natje?aj za povjeravanje poslova obavljanja komunalne djelatnosti odravanja javne rasvjete

Predmet javnog natje?aja je povjeravanje poslova obavljanja komunalne djelatnosti odravanja javne rasvjete, na podru?ju Op?ine Bukovlje.