bukovlje

FACEBOOK

KONTAKT

DOKUMENTI

O OPĆINI

NASLOVNA

PROMO VIDEO OPĆINE

svecana_dvorana_bukovlje

SVEČANA DVORANA

svecana_dvorana_bukovlje

MENI

KORISNI LINKOVI

NOVOSTI


Nabava bagatelne vrijednosti, poziv na dostavu ponuda

Nabava bagatelne vrijednosti, poziv na dostavu ponuda

Predmet nabave: izgradnja sanitarnog ?vora uz dom u Korduševcima.

Otvoreni javni poziv za projekt

Otvoreni javni poziv za projekt "Naukovanje za obrtni?ka zanimanja"

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta za projekt "Naukovanje za obrtni?ka zanimanja".

Otvoreni javni poziv za projekt

Otvoreni javni poziv za projekt "Stipendiranje u?enika u obrtni?kim zanimanjima"

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta za projekt "Stipendiranje u?enika u obrtni?kim zanimanjima".
 

Nabava obveznih udbenika za u?enike osnovnih kola s podru?ja Op?ine Bukovlje za kolsku godinu 2016./2017.

Nabava obveznih udbenika za u?enike osnovnih kola s podru?ja Op?ine Bukovlje za kolsku godinu 2016./2017.

Sukladno ?lanku 78. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' br. 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.), Op?ina Bukovlje, u svojstvu javnog naru?itelja, donosi ovu Dokumentaciju za nadmetanje.

Udruga umirovljenika - izlet u Kopa?ki rit

Udruga umirovljenika - izlet u Kopa?ki rit

Udruga umirovljenika Op?ine Bukovlje organizirala je 05.06.2016. izlet u Kopa?ki rit, Belje i ?akovo. U ?akovu doma?in udruge bio je mladi sve?enik Pavo Mikul?i?. ?lanovi udruge zahvaljuju mu na susretljivosti i dobroti.

Popis roditelja/skrbnika u?enika koji ostvaruju pravo na financiranje udbenika

Popis roditelja/skrbnika u?enika koji ostvaruju pravo na financiranje udbenika

Ured na?elnika objavio je popis roditelja/skrbnika za u?enike koji ostvaruju pravo na financiranje udbenika

 

Ure?enje cvijetnjaka na krianju Josipa Kozarca, Firov kraj i ulice Stjepana Radi?a

Ure?enje cvijetnjaka na krianju Josipa Kozarca, Firov kraj i ulice Stjepana Radi?a

?lanovi Udruge umirovljenika Op?ine Bukovlje organizirali su dana 19. i 20. svibnja 2016. godine, akciju ure?enja cvjetnjaka na krianju ulica Firov kraj, J.Kozarca i S.Radi?a.

Strateki razvojni program Op?ine Bukovlje 2015.-2020.

Strateki razvojni program Op?ine Bukovlje 2015.-2020.

Op?ina Bukovlje u suradnji s tvrtkom Lneni?ek Consulting d.o.o. izradila je Strateški razvojni program u kojem je plan definirati strateške razvojne projekte koji bi se financirali sredstvima iz EU fondova i nadlenih ministarstva.

Financiranje kolskih udbenika u?enicima s podru?ja Op?ine Bukovlje

Financiranje kolskih udbenika u?enicima s podru?ja Op?ine Bukovlje

Financiranje školskih udbenika u?enicima s podru?ja Op?ine Bukovlje

Obavijest - Elementarna nepogoda

Obavijest - Elementarna nepogoda

Op?ina Bukovlje poziva sve fizi?ke i pravne osobe koje su pretrpjele štete na svojim vinogradima, vo?njacima, povrtlarskim kulturama na otvorenom i rano zasijanim ratarskim kulturama da istu prijave.

Javni natje?aj za izgradnju mrtva?nice u unjevcima

Javni natje?aj za izgradnju mrtva?nice u unjevcima

Nabava bagatelne vrijednosti poziv na dostavu ponuda.

Poziv za nezaposlene

Poziv za nezaposlene

Op?ina Bukovlje poziva nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih koje su zainteresirane za uklju?ivanje u javni rad da popune obrazac za prijavu, te isti dostave u Op?inu Bukovlje radnim danom od  8 do 15 sati najkasnije do ponedjeljka 02. 05. 2016. godine.