bukovlje

FACEBOOK

KONTAKT

DOKUMENTI

O OPĆINI

NASLOVNA

PROMO VIDEO OPĆINE

svecana_dvorana_bukovlje

SVEČANA DVORANA

svecana_dvorana_bukovlje

MENI

KORISNI LINKOVI

NOVOSTI


Odluka o dodjeli financijskih sredstava

Odluka o dodjeli financijskih sredstava

Ovom odlukom utvr?uju se korisnici i financijska sredstva dodijeljena udrugama temeljem Javnog natje?aja za financiranje programa i projekata udruga u 2016. godini od 9. oujka 2016. godine.

Sretan i blagoslovljen Uskrs

Sretan i blagoslovljen Uskrs

Sretan i blagoslovljen Uskrs ele Vam Op?inski na?elnik i Op?insko vije?e Op?ine Bukovlje.

Lista kandidata za stru?no osposobljavanje

Lista kandidata za stru?no osposobljavanje

Lista kandidata prijavljenih na javni poziv koji ispunjavaju formalne uvjete za stru?no osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Op?ine Bukovlje.

Javni poziv

Javni poziv

Javni poziv za prijem osobe na stru?no osposobljavanje.

Javni natje?aj za financiranje programa i pojekata udruga 2016.

Javni natje?aj za financiranje programa i pojekata udruga 2016.

Op?ina Bukovlje poziva udruge koje su programski usmjerene na rad za op?e dobro u podru?ju sporta i rekreacije, kulture i ostalih društvenih djelatnosti.

IAKS mjere iz Programa ruralnog razvoja, razdoblje 2014.-2020.

IAKS mjere iz Programa ruralnog razvoja, razdoblje 2014.-2020.

Pozivamo sve zainteresirane poljoprivrednike da prisustvuju predavanjima na kojima ?e predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Agencije za pla?anja prezentirati ciljeve te informirati prisutne o provedbi IAKS mjera iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

Javni poziv

Javni poziv

Javni poziv za prijem osobe na stru?no osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Op?ine Bukovlje na odre?eno vrijeme od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom.

Besplatna edukacija za udruge u organizaciji Op?ine Bukovlje

Besplatna edukacija za udruge u organizaciji Op?ine Bukovlje

S obzirom na primjenu Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja prog. i projekata od interesa za op?e dobro koje provode udruge, Op?ina je uo?ila veliku potrebu udruga za dodatnom edukacijom i upoznavanjem s novim na?inom dodjele finan. sredstava.

Dan Op?ine Bukovlje

Dan Op?ine Bukovlje

Povodom Dana Op?ine Bukovlje, 22. sije?nja - dan Svetog Vinka, zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Sve?ani program obiljeavanja dana Op?ine.

Godinji plan raspisivanja javnih natje?aja...

Godinji plan raspisivanja javnih natje?aja...

...financiranja projekata i programa udruga i ostalih organizacija civilnog društva u 2016. godini iz prora?una Op?ine Bukovlje.

Poziv udrugama

Poziv udrugama

Svi predstavnici udruga sa podru?ja Op?ine Bukovlje pozivaju se da pristupe edukaciji "Škola za udruge".

Sretan Boi? i uspjenu Novu 2016. godinu.

Sretan Boi? i uspjenu Novu 2016. godinu.

Sretan Boi? i uspješnu Novu 2016. godinu.