bukovlje

FACEBOOK

KONTAKT

DOKUMENTI

O OPĆINI

NASLOVNA

PROMO VIDEO OPĆINE

svecana_dvorana_bukovlje

SVEČANA DVORANA

svecana_dvorana_bukovlje

MENI

KORISNI LINKOVI

NOVOSTI

Donacija ra?unala

Donacija ra?unala

Objavljeno: 28.10.2016. - Objavio: Administrator

Donacija ra?unala,
na?elnik Op?ine Bukovlje Davor Petrik i op?inski vije?nik Igor ?akovi?, koji je i pokrenuo inicijativu, uru?ili su tri ra?unala u?enicima podru?ne škole "Bogoslav Šulek" u Vranovcima, a jedno ra?unalo uru?ili su u?enicima podru?ne škole "Bogoslav Šulek" u Šušnjevcima. Ra?unala su donacija JANAF-a u vrijednosti oko 5.000,00 kuna.