bukovlje

FACEBOOK

KONTAKT

DOKUMENTI

O OPĆINI

NASLOVNA

PROMO VIDEO OPĆINE

svecana_dvorana_bukovlje

SVEČANA DVORANA

svecana_dvorana_bukovlje

MENI

KORISNI LINKOVI

NOVOSTI

Poziv udrugama s podru?ja Op?ine Bukovlje na edukaciju o provedbi natje?aja za financiranje programa i projekata udruga u Op?ini bukovlje

Poziv udrugama s podru?ja Op?ine Bukovlje na edukaciju o provedbi natje?aja za financiranje programa i projekata udruga u Op?ini bukovlje

Objavljeno: 05.01.2017. - Objavio: Administrator

Dvodnevna radionica o provedbi natje?aja za financiranje programa i projekata udruga u op?ini Bukovlje

10.01.2017.
17,00 – 18,00 – Analiza provedbe projekata ugovorenih u 2016. godini
18,00 – 18,10 – Pauza
18,10 – 19,45 - Pravilnik o financiranju javnih potreba Op?ine

11.01.2017.
17,00 – 18,30 – Natje?ajna dokumentacija
18,30 – 18,40 – Pauza
18,40 – 19,45 – Natje?ajna dokumentacija