Lista kandidata i zbirna lista VMO 2014.

Objavljeno: 02.06.2014. - Objavio: Administrator

Općinsko izborno Povjerenstvo Općine Bukovlje objavljuje liste kandidata i zbirne liste za izbore za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Bukovlje, koji će se održati 08. lipnja 2014. godine.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BUKOVLJE
Bukovlje, 05. svibnja 2014.

Na temelju članka 26. Zakona o lokalnim izborima (' Narodne novine' 144/12) i članka 10. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 02/02) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Bukovlje sastavlja i objavljuje pravovaljane:


LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA BUKOVLJE

1.
Naziv liste –KOALICIJA STRANAKA HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ) I HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS)
Nositelj liste: MIROSLAV DUBAC

1. MIROSLAV DUBAC, Hrvat, Firov kraj 34, Bukovlje, 23.05.1977., 45307360917, M
2. STIPO MARTIĆ, Hrvat, Dragutina Rakovca 42, Bukovlje, 27.07.1960., 49616011087, M
3. MARIO MARIĆ, Hrvat, Masleničkih vitezova 4, Bukovlje, 21.09.1986., 62645984805, M
4. ANDRIJA ALKOVIĆ, Hrvat, Firov kraj 3, Bukovlje, 11.03.1990., 07518535010, M
5. ZVONKO GRABOVAC,Hrvat, Stjepana Radića 39,Bukovlje, 08.10.1971., 01572207458,M
6. IVAN SOJČIĆ, Hrvat, Firov kraj 103, Bukovlje, 31.07.1959., 91342281239, M
7. MARICA MIŠKOVIĆ, Hrvatica, Firov kraj 64, Bukovlje, 07.05.1962., 03751891338, Ž
8. IVAN PAVIČIĆ, Hrvat, Josipa Kozarca 37, Bukovlje, 03.06.1947., 7165519719, M
9. DRAŽEN DRAGIČEVIĆ, Hrvat, Svetog Josipa 21, Bukovlje, 10.06.1967., 78517175629, M
10. TOMISLAV PETROVIĆ, Hrvat, Josipa Kozarca 100, 28.12.1986., 50669347887, M
11. SLAVICA BOŽIĆ, Hrvatica, Stjepana Radića 8, 12.01.1961., 88246846678, Ž

2.
Naziv liste – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) i
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)

Nositelj liste: PERICA IVELJ

1. PERICA IVELJ, Hrvat, Blajburških žrtava 1, Bukovlje, 16.04.1972., 29387636713, M
2. IVAN ŽIVKOVIĆ, Hrvat, D. Rakovca 7, Bukovlje, 21.05.1969., 92487314940, M
3. DEJAN MIJIĆ, Hrvat, Dragutina Rakovca 83, Bukovlje, 30.05.1976., 29707852001, M
4. MARIO ROSANDIĆ, Hrvat, Firov kraj 12, Bukovlje, 01.04.1969., 72536762368, M
5. ILIJA KUTLIĆ, Hrvat, Hrvatskih žrtava 20, Bukovlje, 09.03.1961., 35451462323, M
6. ŽELJKO ALKOVIĆ, Hrvat, Josipa Kozarca 48, Bukovlje,13.09.1976., 31563969730, M
7. MIRA PLEŠA, Hrvatica, Josipa Kozarca 86, Bukovlje, 03.02.1963., 06869906643, Ž
8. JOSIP ALKOVIĆ, Hrvat, Stjepana Radića 62, Bukovlje, 08.02.1949., 05458342409, M
9. LIDIJA ALKOVIĆ, Hrvatica, Stjepana Radića 33, Bukovlje, 11.07.1961., 70793869018, Ž
10. NAFIJA KURBEGOVIĆ, Hrvatica, D Rakovca 1, Bukovlje, 25.05.1950., 02549270924, Ž
11. BRANKO MIKEŠINA, Hrvat, Josipa Kozarca 80, Bukovlje, 24.01.1973., 93736006824, M

ZBIRNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA
VIJEĆA MJESNOG ODBORA BUKOVLJE

1.
Naziv liste –KOALICIJA STRANAKA HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE I HRVATSKE SELJAČKE STRANKE
Nositelj liste: MIROSLAV DUBAC

2.
Naziv liste – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) i
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)

Nositelj liste: PERICA IVELJ


LISTE ZA IZBOR ČLANOVA
VIJEĆA MJESNOG ODBORA VRANOVCI

1.
Naziv liste - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
Nositelj liste: SVJETLANA MAŠIĆ

1. SVJETLANA MAŠIĆ, Hrvatica, Slavonska 137, Vranovci 05.07.1971., 18170894458, Ž
2. MIHAELA MIŠKOVIĆ, Hrvatica, Slavonska 37, Vranovci 23.06.1983., 76739476417, Ž
3. ĐURO DRČELIĆ, Hrvat, Slavonska 108, Vranovci, 30.10.1987., 76460769218, M
4. MARTINA LUKIĆ, Hrvatica, Slavonska 50, Vranovci, 31.08.1988., 95346815059, Ž
5. RUŽICA LUKIĆ, Hrvatica, Slavonska 133, Vranovci, 21.01.1969., 13008425124, Ž
6. JASNA ŠVAGANOVIĆ, Hrvatica, Slavonska 71, Vranovci, 22.09.1973., 19717801101, Ž
7. ZORICA PETRIĆ, Hrvatica, Danka Mataića 3, Vranovci, 22.07.1978., 56387832072, Ž
8. SENKA KOVAČEVIĆ,Hrvatica, Danka Mataića 12,Vranovci,15.10.1971.,16315461217,Ž
9. ILIJA SEDLAREVIĆ, Hrvat, Slavonska 110, Vranovci, 12.09.1964., 61574030774, M

2.
Naziv liste – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) I
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)
Nositelj liste: MARKO BARIŠIĆ

1. MARKO BARIŠIĆ, Hrvat, Slavonska 80, Vranovci, 02.09.1988., 68865610529, M
2. JOZO HENJEC, Hrvat, Slavonska 9, Vranovci, 03.08.1953., 20720003839, M
3. ANTUN DOMORAD, Hrvat, Slavonska 119, Vranovci, 22.05.1957., 48854246894, M
4. DRAŽEN PAVIČIĆ, Hrvat, Slavonska 88, Vranovci, 21.10.1966., 35720027186, M
5. VLADO ŠARAVANJA, Hrvat, Svetog Ivana 5, Vranovci, 23.04.1956., 60829672865, M
6. STJEPAN ŠIMUNOVIĆ, Hrvat, Slavonska 39, Vranovci, 03.10.1953., 73080435422, M
7. IVICA TOMAŠIĆ, Hrvat, Slavonska 65, Vranovci, 13.07.1968., 87913200530, M
8. STANISLAV BEŠTER, Hrvat, Slavonska 90, Vranovci, 26.03.1944., 87854682623, M
9. JURE BUBALO, Hrvat, Svetog Ivana 11, Vranovci, 22.10.1983., 64796173735, M


ZBIRNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA
VIJEĆA MJESNOG ODBORA VRANOVCI

1.
Naziv liste - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)

Nositelj liste: SVJETLANA MAŠIĆ

2.
Naziv liste – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) I
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)

Nositelj liste: MARKO BARIŠIĆ


LISTE ZA IZBOR ČLANOVA
VIJEĆA MJESNOG ODBORA KORDUŠEVCI

1.
Naziv liste - KOALICIJA STRANAKA HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ) I HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS)
Nositelj liste: ANTUN KOVAČEVIĆ

1. ANTUN KOVAČEVIĆ, Hrvat, Korduševci 13, Korduševci, 22.09.1956., 12079298592, M
2. KRISTIJAN KOKANOVIĆ,Hrvat,Korduševci 14,Korduševci,08.08.1993.,46276086825,M
3. IVAN PETROVIĆ, Hrvat, Korduševci 17, Korduševci, 22.07.1954., 34966267438, M
4. MARIO MANDIĆ, Hrvat, Korduševci 54, Korduševci, 19.12.1994., 83890692466, M
5. SLAVKO ROGOŠIĆ, Hrvat, Korduševci 9A, Korduševci, 05.09.1949., 71758468606, M
6. IVAN PASLER, Hrvat, Korduševci 5, Korduševci, 04.09.1954., 07884360326, M
7. IVICA KOKANOVIĆ, Hrvat, Korduševci 28, Korduševci, 22.02.1992., 91694765376, M

2.
Naziv liste - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) i
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)
Nositelj liste: DAMIR RUF


1. DAMIR RUF, Hrvat, Korduševci 16, Korduševci, 04.06.1967., 32799173889, M
2. ŽELJO CVIJANOVIĆ,Nepoznata,Korduševci 45,Korduševci,19.02.1955.,09952532648,M
3.BOŽANA RASPASOVIĆ,Hrvatica,Korduševci 28,Korduševci,14.10.1965.,60293885463,Ž
4. GORAN PANJKOVIĆ, Srbin, Korduševci 54, Korduševci, 02.02.1986., 42673018817, M
5. IVAN RASPASOVIĆ, Hrvat, Korduševci 28, Korduševci, 05.03.1987., 43665687392, M
6. DAVOR PANJKOVIĆ,Nepoznata,Korduševci 54,Korduševci,20.04.1987.,65373171928,M
7. JOSIP RUF, Hrvat, Korduševci 16, Korduševci,28.07.1994., 72831546347, M


ZBIRNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA
VIJEĆA MJESNOG ODBORA KORDUŠEVCI


1.
Naziv liste - KOALICIJA STRANAKA HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ) I HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS)

Nositelj liste: ANTUN KOVAČEVIĆ

2.
Naziv liste - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) i
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)

Nositelj liste: DAMIR RUF


LISTE ZA IZBOR ČLANOVA
VIJEĆA MJESNOG ODBORA JEŽEVIK

1.
Naziv liste – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)

Nositelj liste: IVAN SEDLAREVIĆ

1. IVAN SEDLAREVIĆ, Hrvat, Ježevik 7, Ježevik, 08.06.1964., 44231009633, M
2. NEDJELJKO HALABERDA, Hrvat, Ježevik 9, Ježevik, 10.08.1980., 94474055303, M
3. MARIO SEDLAREVIĆ, Hrvat, Ježevik 7, Ježevik, 03.07.1991., 88801965692, M
4. BORIS GUŽVIĆ, Hrvat, Ježevik 2, Ježevik, 14.12.1992., 26288649652, M
5. HAJRUDIN MUFTIĆ, Hrvat, Ježevik 19, Ježevik05.03.1964., 73461147199, M
6. MARINA HALABERDA, Hrvatica, Ježevik 9, Ježevik, 14.04.1982., 00776958550, Ž
7. MIRKO HALABERDA, Hrvat, Ježevik 9, Ježevik,08.06.1964., 44231009633

2.
Naziv liste - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) i
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)
Nositelj liste:DRAGO KRIJAN

1. DRAGO KRIJAN ,Hrvat,Ježevik 1,Ježevik,01.11.1946., 57499914162 M
2. ŽELJKO HEKMAJER, Hrvat, Ježevik 22b, Ježevik, 11.07.1974., 73778648253, M
3. MILAN ĐUKIĆ, Srbin, Ježevik 22a, Ježevik, 23.08.1987., 26607201225, M
4. BOJAN ĐUKIĆ, Srbin, Ježevik 22a, Ježevik, 16.06.1989., 16951857475, M
5. LIZA HEKMAJER, Hrvatica, Ježevik 22b, Ježevik, 02.07.1952., 58222282208, Ž
6. STANA HEKMAJER, Hrvatica, Ježevik 22b, Ježevik, 06.03.1983., 98279223838, Ž
7. SANJA ĐUKIĆ, Hrvatica, Ježevik 22a, Ježevik, 10.04.1990., 27761975091, Ž

ZBIRNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA JEŽEVIK

1.
Naziv liste –HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)

Nositelj liste: IVAN SEDLAREVIĆ

2.
Naziv liste - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) i
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)

Nositelj liste: DRAGO KRIJAN


LISTE ZA IZBOR ČLANOVA
VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠUŠNJEVCI

1.
Naziv liste - KOALICIJA STRANAKA HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ) I HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS)
Nositelj liste: LUKA SLIŠKO

1. LUKA SLIŠKO, Hrvat,, Slavonska 33, Šušnjevci, 29.05.1970., 56010495469, M
2. DRAGO KLARIĆ, Hrvat, S. Radića 26, Šušnjevci, 29.12.1968., 47266505420, M
3. MARICA KARIN, Hrvatica, Slavonska 11, Šušnjevci, 31.05.1961., 96557625257, Ž
4. MATO VIDAKOVIĆ, Hrvat, Trg S. Mihovila 8, Šušnjevci, 14.02.1975., 98409683559, M
5. ĐURO PASLER, Hrvat, Stjepana Radića 18, Šušnjevci, 03.04.1957., 18529795118, M
6. SLAVKO HAJDUK, Hrvat, S. Radića 9A, Šušnjevci, 10.05.1963., 55789911657, M
7. NIKOLA BLAŽEVIĆ, Hrvat, S. Radića 30, Šušnjevci, 29.03.1969., 03843793843, M

2.
Naziv liste – Naziv liste - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) i
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)

Nositelj liste: ŽELJKO BAJIĆ

1. ŽELJKO BAJIĆ, Hrvat, M. Gupca 11, Šušnjevci, 30.12.1959., 93504270094, M
2. DUŠANKA BOGDANOVIĆ,Hrvatica,S. Radića 40,Šušnjevci,18.05.1961.,02091909729,Ž
3. MARINKO ANDRIJANIĆ, Hrvat,Slavonska 66, Šušnjevci, 16.03.1975., 36460827457, M
4. SLAVICA IVANIŠEVIĆ, Hrvatica, S. Radića 13, Šušnjevci, 14.02.1976., 87386565439, Ž
5. DARKO TOLIĆ, Hrvat, Slavonska 45, Šušnjevci, 09.01.1988., 97044628716, M
6. MARKO ĐURIČIĆ, Hrvat, Stjepana Radića 21, Šušnjevci, 30.12.1987., 35544760602, M
7. MARKO TOLIĆ, Hrvat, Slavonska 45, Šušnjevci, 27.06.1955., 78762042258, M

ZBIRNU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA
VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠUŠNJEVCI

1.
Naziv liste - KOALICIJA STRANAKA HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE (HDZ) I HRVATSKE SELJAČKE STRANKE (HSS)

Nositelj liste: LUKA SLIŠKO

2.
Naziv liste – Naziv liste – Naziv liste - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE (SDP), HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) i
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)

Nositelj liste: ŽELJKO BAJIĆ


Članovi: Predsjednica:
Ljiljana Drčelić Ines Mijić

Igor Đaković

Slažem se
Internet stranica Općine Bukovlje koristi kolačiće. Daljnjim korištenjem naše internet stranice suglasni ste s korištenjem kolačića. Politika kolačića