bukovlje

FACEBOOK

KONTAKT

DOKUMENTI

O OPĆINI

NASLOVNA

PROMO VIDEO OPĆINE

svecana_dvorana_bukovlje

SVEČANA DVORANA

svecana_dvorana_bukovlje

MENI

KORISNI LINKOVI

NOVOSTI

Udruga igrom do osmijeha - O nama

Udruga igrom do osmijeha - O nama

Objavljeno: 18.01.2017. - Objavio: Administrator

Udruga "Igrom do osmijeha" nalazi se u Op?ini Bukovlje koja s radom djeluje od 2000. godine. Udruga "Igrom do osmijeha" sada ima tri odgojne skupine. Najbrojnija skupina je Starija skupina koja broji 30 stalnih polaznika. Igraonica je radila u sklopu organizacije DND (Društvo naša djeca) Bukovlje. Krajem 2008. godine igraonica dobiva prostor gdje i danas djeluje.

S radom se po?elo uz pomo? potpore Academy for Educational Development (AED), sredstvima ameri?ke agencije za me?unarodni razvoj (USA ID), i financiranje Op?ine Bukovlje, te dijelom financiraju i roditelji. Od 2013.godine izlazimo iz DND i registriramo se kao Udruga "Igrom do osmijeha".
Udruga obiljeava sve zna?ajne datume i blagdane, te organizira izlete povodom Dana obitelji i Dje?jeg tjedana. U Udruzi su ve? ustaljene radionice s roditeljima za Boi? i Uskrs. Udruga je sudjelovala na projektu pod nazivom Europski dom u kojem su partneri Udruga ” Leptir ” i U?iteljski fakultet. Projekt je financirala Europska Unija.

U suradnji sa roditeljima i Op?inom Bukovlje 2015. godine. ure?ujemo dvorište i unutarnji prostor oslikavanjem zidova i cijelog dvorišta.
Naša je VIZIJA biti mjesto u kojem se dijete osje?a sretno, sigurno i zašti?eno, u kojem se poštuje djetetova razli?itost te poti?e razvoj individualnih sposobnosti i potencijala.

Naša je MISIJA : odgojno-obrazovni rad temeljiti na djetetovim sposobnostima i omogu?iti mu dovoljno prostora za istraivanje, stjecanje novih iskustava, razmišljanja, igre i u?enja kroz igru, uz uvaavanje razvojnih i posebnih potreba i prava djeteta i poticanje njegove aktivne uloge u procesu uklju?iti roditelje u stvaranje poticajnog okruenja za osobni razvoj djeteta u samosvjesnog, kreativnog i neovisnog pojedinca osigurati kvalitetan obrazovni i stru?ni rad koji prua najbolje razvoju djeteta kroz provedbu razli?itih programa utemeljenih na humanisti?ko-razvojnom pristupu usmjereni smo razvoju dje?jih potencijala, poštivanju dje?jih prava i uvaavanju individualnih potreba djece. Svojim djelovanjem pruamo podršku obitelji, pridonosimo razvoju roditeljskih kompetencija i doprinosimo razvoju društvene zajednice.

Stvaramo udrugu kao mjesto rasta i razvoja svakog pojedinca u poticajnom okruenju. Cilj programa je omogu?iti djetetu sigurno okruenje, pruiti izazove, poticati raznovrsne planirane i spontane igre i aktivnosti, razvoj socijalnih vještina koje dijete ne moe ste?i u obiteljskom domu, razviti radoznalo, samostalno i inicijativno dijete koje je sposobno i spremno prihvatiti na?in i norme zajedni?kog ivota i rada , suosje?ati , sura?ivati i dogovarati se s drugom djecom i ljudima