bukovlje

FACEBOOK

KONTAKT

DOKUMENTI

O OPĆINI

NASLOVNA

PROMO VIDEO OPĆINE

svecana_dvorana_bukovlje

SVEČANA DVORANA

svecana_dvorana_bukovlje

MENI

KORISNI LINKOVI

NOVOSTI

Javni poziv za prijavu korisnika

Javni poziv za prijavu korisnika

Objavljeno: 02.03.2018. - Objavio: Administrator

Pozivamo sve starije osobe, osobe u nepovoljnom poloaju (osobe s invaliditetom, kroni?ni bolesnici), te osobe kojima je potrebna pomo?, potpora i podrška u ku?anstvu da se jave u Op?inu Bukovlje, Josipa Kozarca 20, 35209 Bukovlje ili na broj telefona 035/461-118 najkasnije do 10. oujka 2018.
Pomo?, potporu i podršku ?e im pruati ene zaposlene u sklopu provedbe projekta Zaposli se, osnai se!

Na?elnik Op?ine Bukovlje
Davor Petrik

POGLEDAJ DOKUMENT