bukovlje

FACEBOOK

KONTAKT

DOKUMENTI

O OPĆINI

NASLOVNA

PROMO VIDEO OPĆINE

svecana_dvorana_bukovlje

SVEČANA DVORANA

svecana_dvorana_bukovlje

MENI

KORISNI LINKOVI

NOVOSTI

Zaštita osobnih podataka u Općini Bukovlje

Zaštita osobnih podataka u Općini Bukovlje

Objavljeno: 28.09.2018. - Objavio: Administrator

OPĆA UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR (General Data Protection Regulation) izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.

Uredba određuje koja su prava pojedinaca, a u skladu s tim i koje su obveze subjekata koji obrađuju osobne podatke, poput voditelja obrade (Općina Bukovlje) odnosno izvršitelja obrade.

Neke od obveza voditelja obrade (Općina Bukovlje) su obrada osobnih podataka u skladu s pravnim temeljem (primjerice, ukoliko je pojedinac dao privolu za obradu, kad je obrada nužna radi izvršavanja  ugovora u kojem je pojedinac stranka ili kako bi se poduzele radnje na njegov zahtjev, odnosno radi izvršavanja zadaći temeljem drugih zakonskih propisa i sl.), obrada podataka prema načelima obrade navedenih u Uredbi, davanja informacije ispitanicima prije same obrade njegovih osobnih podataka, među ostalim glede svrhe obrade, uspostava evidencija o vođenju obrade osobnih podataka te imenovanja službenika za zaštitu osobnih podataka.

Općom uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka.   Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Voditelj obrade osobnih podataka (Općina Bukovlje) sa osobnim podacima postupa sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera, zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka definiraju se obveze službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg imenuje voditelj obrade (Općina Bukovlje), koji o imenovanju službenika pisano obavještava Agenciju za zaštitu osobnih podataka.
Temeljem odredbe čl. 38. Opće uredbe, voditelj obrade  osobnih podataka (Općina Bukovlje) imenovao je službenicu za zaštitu osobnih podataka.

Službenica za zaštitu osobnih podataka:
Magdalena Janković
Kontakt broj: 035/461-118

E-mail:  azop.opcinabukovlje@gmail.com

Glede svih upita oko zaštite Vaših prava ili potrebnih obrazaca zahtjeva za ostvarenjem Vaših Uredbom zajamčenih prava, odnosno prigovora, kontaktirajte naprijed imenovanog službenika.
Za detaljan pregled POLITIKE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA i preuzimanje obrazaca, kliknite OVDJE.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA

Posvećujemo veliku pažnju, zaštiti osobnih podataka, naših posjetitelja. Ta politika zaštite privatnosti, koju provodimo, uređuje odnos prema informacijama, koje prikupljamo putem naših web stranica.
Osobni podaci, su oni podaci koji Vas mogu identificirati, kao što su ime i prezime, telefonski broj ili email adresa (u nastavku teksta: osobni podaci).

Pregledavanje naše internetske stanice je anonimno, te se tom prilikom, ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu osobnu identifikaciju.
Kako bi internetska stranica radila ispravno, te kako bi je se moglo unaprjeđivati, u svrhu poboljšanja vašeg iskustva pregledavanja, potrebno je minimalnu količinu informacija kolačića (cookies) spremiti na vaše računalo ili mobilni uređaj.

Više od 90% internetskih stranica koristi praksu kolačića, te su po pravilima Europske unije obvezne prethodno zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem ove Web stranice pristajete na uporabu kolačića, čijim blokiranjem i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće biti funkcionalne. Isključivanjem kolačića, ne dopuštate pohranjivanje istih, na vlastitom računalu ili mobilnom uređaju.