bukovlje

FACEBOOK

KONTAKT

DOKUMENTI

O OPĆINI

NASLOVNA

PROMO VIDEO OPĆINE

svecana_dvorana_bukovlje

SVEČANA DVORANA

svecana_dvorana_bukovlje

MENI

KORISNI LINKOVI

NOVOSTI

Odrano jubilarno 10. ocjenjivanje vina u Bukovlju

Odrano jubilarno 10. ocjenjivanje vina u Bukovlju

Objavljeno: 18.01.2013. - Objavio: Administrator

U Bukovlju je 19.sije?nja 2013.g. odrano deseto ocjenjivanje vina Udruge vinara i vinogradara Igra? iz Bukovlja i Vranovaca. Ocijenjeno je 37 uzoraka vina berbe 2012. godine (28 doma?ih i 9 gostuju?ih).

Evo i rezultata po kategorijama: u kategoriji bijelih vina (?lanovi Udruge) – apsolutni pobjednik je Antun Matai?, drugo mjesto dijele Boris Puši? i Slavko Dr?eli?, a tre?e mjesto dijele Franjo Kneevi? i Danijel Marjanovi?. U kategoriji crnih vina pobjednik je Franjo Kneevi?, drugo mjesto pripada Vjekoslavu Kova?evi?u, a tre?e Ivici Alkovi?u. U kategoriji rose vina pobjednik je Drago Sedlarevi?, drugi je Draen Ili?i?, a tre?e mjesto dijele Davor i Draen Vuksanovi?. Kod gostuju?ih vinara u kategoriji bijelih vina pobjedio je Ante Orlovi?, drugi je eljko Hladnik, a tre?i Darko Pongra?i?. U kategoriji crnih vina pobjednik je Ivo Jur?i?, drugi je Tomislav Jur?i?, a tre?i Kadi? Ivan. U kategoriji rose vina bio je prijavljen samo uzorak Vinka Alkovi?a i on je osvojio zlatnu diplomu. eljko Domorad, predsjednik Udruge vinara i vinogradara Igra? iz Bukovlja i Vranovaca, istaknuo je da je zadovoljan organizacijom i kvalitetom vina na ovogodišnjem natjecanju.

Svaki godine uzorci su sve bolji i kvalitetniji. To je i glavni cilj udruge, primicanje vinarstva i vinogradarstva. Udruga trenutno ima šezdeset ?lanova, kao i svugdje i kod nas ima nekolicina koja uvijek vu?e i poti?e i ostale na bolji rad. Planovi udruge su veliki, pri kraju smo ure?enja naše vincilirske ku?e, pa se nadamo da ?emo Vinobus idu?e godine do?ekati u novom prostoru Udruge.- Pobjednik u kategoriji bijelih vina, Antun Matai? isti?e da nema posebne tajne uspjeha. Dobar poloaj vinograda, dobro zemljište, puno rada. – Nemam puno, oko 400 trsova, to je za osobne potrebe. Kad je dobra godina bude 600 litara bijelog vina i 40 do 50 litara crnog.

Njega nisam izloio ove godine. Godina je ina?e bila odli?na, ali urod je manji za oko 40% – rekao nam je Matai?. I Franjo Kneevi? je prezadovoljan pobjedom u kategoriji crnih vina – Imam jedan stari vinograd koji sam naslijedio od oca. Ove sam godine posadio još jedan. Otprilike po 500 trsova svaki. Poznato je da smo mi mali proizvo?a?i, ali imamo dobu kvalitetu.- Pobjedni?ka vina ovogodišnjeg ocjenjivanja, prvi ?e kušati putnici Vinobusa Radio Slavonije, koji ?e na svom putu zastati u Bukovlju.

izvor: www.radioslavonija.hr