bukovlje

FACEBOOK

KONTAKT

DOKUMENTI

O OPĆINI

NASLOVNA

PROMO VIDEO OPĆINE

svecana_dvorana_bukovlje

SVEČANA DVORANA

svecana_dvorana_bukovlje

MENI

KORISNI LINKOVI

NOVOSTI

Plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

Objavljeno: 20.02.2015. - Objavio: Administrator

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 40.e. Statuta Općine Bukovlje
(''Službeni vjesnik'' Brodsko-posavske županije br. 11/01, 04/06, 05/07, 11/09, i 08/13), općinski načelnik Općine Bukovlje dana 19. veljače 2015.godine donosi plan nabave za 2015. godinu.

POGLEDAJ DOKUMENT