bukovlje

FACEBOOK

KONTAKT

DOKUMENTI

O OPĆINI

NASLOVNA

PROMO VIDEO OPĆINE

svecana_dvorana_bukovlje

SVEČANA DVORANA

svecana_dvorana_bukovlje

MENI

KORISNI LINKOVI

NOVOSTI

Prijava tete od elementarne nepogode

Prijava tete od elementarne nepogode

Objavljeno: 18.08.2015. - Objavio: Administrator

OBAVIJEST
GRA?ANIMA OP?INE BUKOVLJE

Zbog velike materijalne štete na poljoprivrednim kulturama izazvane sušom tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2015.g., upan Brodsko-posavske upanije proglasio je za cijelo podru?je Brodsko-posavske upanije stanje ELEMENTARNE NEPOGODE.
  
Pozivaju se svi koji imaju štete na poljoprivrednim kulturama da najkasnije do 24. 08. 2015. izvrše prijavu štete u Jedinstvenom upravnom odjelu op?ine Bukovlje.  

Za prijavu je potrebno priloiti sljede?u dokumentaciju:
-     Presliku posjedovnog  lista ili upisnika sa brojem ARKOD parcele
-     IBAN (ra?un za uplatu)

U prijavi treba navesti sljede?e podatke:
-    Prezime i ime
-    Adresu
-    OIB
-    Broj OPG-a
-    Kulturu, broj katastarske ?estice ili ARKOD te ukupnu površinu (ili broj stabala- trsova)