bukovlje

FACEBOOK

KONTAKT

DOKUMENTI

O OPĆINI

NASLOVNA

PROMO VIDEO OPĆINE

svecana_dvorana_bukovlje

SVEČANA DVORANA

svecana_dvorana_bukovlje

MENI

KORISNI LINKOVI

NOVOSTI

Besplatna edukacija za udruge u organizaciji Općine Bukovlje

Besplatna edukacija za udruge u organizaciji Općine Bukovlje

Objavljeno: 27.01.2016. - Objavio: Administrator

S obzirom na primjenu Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Općina Bukovlje je uočila veliku potrebu udruga za dodatnom edukacijom i upoznavanjem s novim načinom dodjele financijskih sredstava. Također, uočeno je kako mnoge udruge trebaju dodatne informacije o zakonskom okviru djelovanja organizacija civilnog društva te o uvjetima koje trebaju ispunjavati kako bi nastavile sa svojim radom.

Stoga je Općina Bukovlje prva na području Brodsko-posavske županije podržala Pilot program udruge EKO BREZNA pod nazivom „Financiranje udruga iz općinskih proračuna“ te započela s provedbom istog na svom području. Predmetni program traje ukupno 6 radnih dana (5 školskih sati dnevno), a predavači su članovi udruge za ruralni razvoj Eko Brezna, s dugogodišnjim iskustvom rada u civilnom sektoru, pripremi i provedbi EU projekata, organizaciji volonterskih aktivnosti i sudjelovanja u izradi strateških dokumenata.

Tako su prvi polaznici ovog programa bili predstavnici 20 organizacija civilnog društva s područja Općine Bukovlje. Prvi modul održan je u prostorijama Općine Bukovlje u periodu od 11.01.-13.01.2016. te su polaznici upoznati s pravilima financiranja javnih potreba u Općini Bukovlje te su ujedno dobili i temeljnu poduku o upravljanju projektnim ciklusima.

Radionica za pripremu projektnih prijedloga održat će se po objavi Javnog natječaja.