Nema promjene cijene usluge odvoza komunalnog otpada

S obzirom na povećan broj upita i nedoumica oko podjele spremnika za papir i plastiku od strane mještana Općine Bukovlje ovim putem Vas obaviještavamo kako isti ne utječu na cijenu usluge odvoza komunalnog otpada od strane tvrtke Jakob Becker d.o.o..         Spremnike je financirala Općina Bukovlje u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša te naglavašamo […]

Skip to content