Sastav Općinskog vijeća

Mandat 2021. - 2025.

Untitled design

Članovi Općinskog vijeća

 1. Igor Đaković – Hrvatska Demokratska Zajednica – Koalicija HDZ, HSP
 2. Ivana Raič-Pilipović – Hrvatska Demokratska Zajednica – Koalicija HDZ, HSP
 3. Ljiljana Drčelić – Hrvatska Demokratska Zajednica – Koalicija HDZ, HSP
 4. Drago Mikulčić – Hrvatska Demokratska Zajednica – Koalicija HDZ, HSP
 5. Marin Kuprešak – Hrvatska Demokratska Zajednica – Koalicija HDZ, HSP
 6. Dunja Kokanović – Hrvatska Demokratska Zajednica – Koalicija HDZ, HSP
 7. Antonija Tomašić – NL – Koalicija SDP, HNS, HSS
 8. Danijel Kovačević – SDP – Koalicija SDP, HNS, HSS
 9. Blažan Janičić – HNS – Koalicija SDP, HNS, HSS
 10. Mario Brezicki – SDP – Koalicija SDP, HNS, HSS
 11. Igor Raspasović – HSS – Koalicija SDP, HNS, HSS
 12. Ilija Kutlić – NL – Nezavisna Lista- Duspara Mirko – NL
 13. Anamarija Jerković – NL – Nezavisna Lista- Duspara Mirko – NL

 

Predsjednik Općinskog vijeća – Danijel Kovačević, ing. građevine

Skip to content