Kriterij za ostvarivanje prava na besplatnu prehranu učenika

Općina Bukovlje financirati će besplatnu prehranu u 100% iznosu za školsku godinu 2022. /2023. za učenike područnih škola u Vranovcima i Šušnjevcima. Pravo na besplatnu školsku prehranu ostvaruje se temeljem podnesenog Zahtjeva u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bukovlje na adresi Josipa Kozarca 20, 35209 Bukovlje, u periodu od 12. – 16. rujna 2022. godine, sukladno niže navedenim kriterijima i […]

Skip to content