ZAKLJUČAK o prihvaćanju jedinstvenih cijena poljoprivrednih kultura za razdob|je od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024. godine

Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda je na sjednici održanoj 17. ožujka 2023. godine usvojilo predložene jedinstvene cijene poljoprivrednih kultura koje će se primjenjivati kod obračuna nastalih šteta u razdoblju od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024. godine. Cijene će biti evidentirane u Registru šteta od prirodnih nepogoda. ZAKLJUČAK CIJENE

Skip to content