Kontakt

Upiti

Poštovani, 

ovim putem obavještavamo Vas da sve Vaše upite, prijedloge i sugestije vezane uz djelokrug rada općinske uprave možete poslati na: opcina.bukovlje@gmail.com

Načelnik Općine Bukovlje

Davor Petrik

Tel: 035 / 461 – 118

E-mail: opcina.bukovlje@gmail.com

Jedinstveni upravni odjel

Pročelnica
Magdalena Tandarić, mag. iur.

Tel: 035 / 276 – 049

E-mail: opcina.bukovlje@gmail.com

Tajnica
Leila Omerbašić

Tel: 035 / 461 – 118

E-mail: opcina.bukovlje@gmail.com

Viši referent za uredsko poslovanje
Ivana Barišić, bacc.oec.

Tel: 035 / 276 – 049

E-mail: opcina.bukovlje@gmail.com

Komunalni redar
Miroslav Brblić

Tel: 099 / 8073 – 041

E-mail: opcina.bukovlje@gmail.com

 

 

Kontaktiraj nas