Kontakt

Upiti

Poštovani, 

ovim putem obavještavamo Vas da sve Vaše upite, prijedloge i sugestije vezane uz djelokrug rada općinske uprave možete poslati na: opcina.bukovlje@gmail.com

Načelnik Općine Bukovlje

Davor Petrik

Tel: 035 / 461 – 118

E-mail: opcina.bukovlje@gmail.com

Jedinstveni upravni odjel

Radno vrijeme
Pon. – Pet.: 07:00h – 15:00h

Rad sa strankama
Pon. – Pet.: 08:00h – 12:00h (pauza 10:30h – 11:00h) 

Pročelnica
Magdalena Tandarić, mag. iur.

Tel: 035 / 276 – 049

E-mail: opcina.bukovlje@gmail.com

Referent za uredsko poslovanje
Leila Omerbašić

Tel: 035 / 461 – 118

E-mail: opcina.bukovlje@gmail.com

Stručni suradnik za analitiku i službene evidencije
Ivana Barišić, bacc.oec.

Tel: 035 / 276 – 049

E-mail: opcina.bukovlje@gmail.com

Referent – Komunalni redar
Miroslav Brblić

Tel: 035 / 276 – 049

E-mail: opcina.bukovlje@gmail.com

Kontaktiraj nas

Skip to content