O općini

O nama

Općina Bukovlje

Općina Bukovlje je jedinica lokalne samouprave u Brodsko-posavskoj županiji. Po površini općina Bukovlje je jedna je od najmanjih Općina od ukupno 26 općina na području BPŽ – prostire se na 31, 51 km2. 

Nakon Domovinskog rata i velikog egzodusa stanovništva, naročito iz Bosanske posavine, započinje nagla ekspanzija i intenzivno naseljavanje područja Općine, uslijed čega niču nova ulice posebno na rubnim dijelovima naselja Bukovlje, Vranovaca i Šušnjevaca. Prema posljednjem podatku PP Slavonski Brod iz rujna 2008.g. Općina Bukovlje ima 3.705 stanovnika, što je evidentan porast ako broj stanovnika uspoređujemo s 1991.g. kada je imala 1.861 stanovnika.

Općina u brojkama

Brojke koje obilježavaju našu općinu.

Naselja
0
km kvadratnih
0
Kućanstava
0
Stanovnika
0
Skip to content