Obavijest – prijava štete uslijed prirodne nepogode

Župan Brodsko- posavske županije dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet. dana 21. srpnja 2023.  godine donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode izazvane olujnim nevremenom, praćenim jakim udarima vjetra i obilnom kišom na građevinskim i infrastrukturnim objektima te poljoprivrednim kulturama, naročito na višegodišnjim nasadima – voćnjacima i vinogradima na području općina: Brodski Stupnik, Bukovlje, Cernik, Davor, Donji Andrijevci, Dragalić, Garčin, Gornja Vrba, Gornji Bogićevci, Gundinci, Klakar, Nova Kapela, Okučani, Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje, Rešetari, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo, Velika Kopanica, Vrbje, Vrpolje i gradova:Slavonski Brod i Nova Gradiška (KLASA:320-12/23-01/11, URBROJ:2178-04-02/03-23-1 od 21. srpnja 2023. godine).

Nakon Odluke o proglašenju prirodne nepogode, Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda dužno je postupiti sukladno odredbama Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (“Narodne novine” broj 16/19) i Pravilniku o Registru šteta od prirodnih nepogoda (“Narodne novine” broj 65/2019).

Sukladno navedenom obavještavamo sve mještane Općine Bukovlje koji su pretrpjeli štetu uzrokovanu prirodnom nepogodom koja se dogodila 19. srpnja 2023. godine da istu mogu prijaviti:

 1. osobno u prostorima Općine Bukovlje, na adresi Josipa Kozarca 20, 35209 Bukovlje od 9,00 do 14,30 sati
 2. poštom na adresu Općine Bukovlje, Josipa Kozarca 20, 35209 Bukovlje

Prijave se podnose do 31. srpnja 2023. godine.

Za prijavu nastale štete na građevinskim i infrastrukturnim objektima potrebno je dostaviti:

 1. prijavu štete – obrazac PN (možete preuzeti u Općini ili na mrežnim stranicama općine)
 2. dokaz o legalnosti građevine koja je oštećena elementarnom nepogodom ili dokaz o pokretanju postupka legalizacije ili bili koji drugi odgovarajući dokaz
 3. izjavu kojom se potvrđuje da imovina nije osigurana te da šteta na imovini nije izazvana namjerno, iz krajnjeg nemara, te da su bile poduzete propisane mjere zaštite imovine
 4. korisnici prava iz područja socijalne skrbi dokaz o ostvarenom pravu – rješenje ili drugi odgovarajući dokaz
 5. broj računa (IBAN)
 6. osobnu iskaznicu s OIB-om
 7. izjava o obradi osobnih podataka

Za prijavu nastale štete na poljoprivrednim kulturama i višegodišnjim nasadima potrebno je dostaviti:

 1. prijavu štete – obrazac PN (možete preuzeti u Općini ili na internet stranicama Općine)
 2. pregled podataka iz upisnika list A i list B Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
 3. broj računa (IBAN)
 4. osobnu iskaznicu s OIB-om
 5. presliku posjedovnog lista za katastarsku česticu na kojoj je nastala šteta ukoliko podnositelj zahtjeva nema podatke iz upisnika Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
 6. izjavu kojom se potvrđuje da imovina nije osigurana te da šteta na imovini nije izazvana namjerno, iz krajnjeg nemara, te da su bile poduzete propisane mjere zaštite imovine
 7. izjava o obradi osobnih podataka

Sukladno odredbi članka 20. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ( „Narodne novine” br. 16/19) sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se za:

 • štete na imovini koja je osigurana
 • štete na imovini koje su izazvane namjerno, iz krajnjeg nemara ili nisu bile poduzete propisane mjere zaštite od strane korisnika ili vlasnika imovine
 • neizravne štete
 • štete nastale na nezakonito izgrađenim zgradama javne namjene, gospodarskim zgradama i stambenim zgradama za koje nije doneseno rješenje o izvedenom stanju prema posebnim propisima, osim kada je, prije nastanka prirodne nepogode, pokrenut postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju, u kojem slučaju će sredstva pomoći biti dodijeljena tek kada oštećenik dostavi pravomoćno rješenje nadležnog tijela
 • štete nastale na građevini ili području koje je, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita kulturnog dobra, aktom proglašeno kulturnim dobrom ili je u vrijeme nastanka prirodne nepogode u postupku proglašavanja kulturnim dobrom
 • štete koje nisu na propisani način i u zadanom roku unesene u Registar šteta prema odredbama ovoga Zakona
 • štete u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 % vrijednosti imovine.

Iznimno sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda mogu se dodijeliti i za štete na nezakonito izgrađenim stambenim zgradama korisnicima socijalne skrbi s priznatim pravom u sustavu socijalne skrbi određenim propisima kojima se uređuje područje socijalne skrbi i drugim pripadajućim aktima nadležnih tijela državne uprave.

OBRASCI:
Odluka o proglasenju prirodne nepogode
Obrazac privole
Obrazac PN
Obrazac izjave

Općina Bukovlje

Josipa Kozarca 20

35 209 Bukovlje

Podijeli ovu vijest

Najnovije vijesti

Općina bukovlje

O općini

Općina Bukovlje je jedinica lokalne samouprave u Brodsko-posavskoj županiji. Po površini općina Bukovlje je jedna je od najmanjih Općina od ukupno 26 općina na području BPŽ – prostire se na 31, 51 km2, a prema podacima prikupljenim u popisu stanovništva, kućanstava i stanova provedenom u ožujku 2001.godine ima 3. 005 stanovnika ( m-1.462, ž-1.543) u 859 kućanstava.

Ostale vijesti

Skip to content